داستان ما

صفحه نخستداستان ما

هیچ وقت دختری رو دیدی که یه رویای بزرگ داره اما نمیدونه برای رسیدن به رویاش باید از کجا باید شروع کنه؟ یا زنی رو دیدی که یک عالمه هنر و توانمندی داره که دارن توی قفسه های کمد خاک میخورن؟ ما بسیار دیدیم زنان و دخترانی رو که پر از ایده و شور و عشقن ولی هیچ وقت نتوانستن قدم اول مسیر توسعه فردیشون رو بردارن. یا به اندازه کافی آموزش ندیده بودن، یا خودشون رو اونقدر توانمند نمیدین و یا حامی نداشتن. قصه ما از همینجا شروع شد. از دیدن برق چشمان همین زنان و دختران که فاصله شون با موفقیت فقط چند قدم بود. ما تصمیم گرفتیم این چند قدم رو برای همه زنان و دخترانی که رویایی در سر دارن هموارتر کنیم تا لذت موفقیتی که به بار میشینه دل هممون رو گرم کنه.

تیم ما

بهاره رشیدیان

هم بنیانگذار و مدیرپروژه

رویا کامیاب

هم بنیانگذار و مارکتینگ

صبا صدوقی

طراح رابط کاربری